TERÉZVÁROSI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
NAPKÖZI OTTHONA
EMAIL CÍMÜNK
TELEFONSZÁMUNK
+36 (1) 311 2230

Szolgáltatások

Az intézmény profilját a felnőtt korú értelmi fogyatékos személyek napközi otthonos elhelyezése, lehetőség szerinti foglalkoztatása, hasznos munkára nevelése, de legalább önkiszolgálásra való készségének kialakítása, hétköznapi életének szervezése alkotja.
Emellett a gondozottak családjai részére – az életminőség javítása céljából – komplex segítségnyújtás lehetőségét is kínálja az intézmény.

Az intézmény főbb szolgáltatási elemei:

 • körültekintő felügyelet,
 • igény szerinti étkeztetés,
 • gondozás,
 • készségfejlesztés,
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 • pedagógiai segítségnyújtás,
 • egyénre szabott foglalkoztatás, differenciált egyéni bánásmód,
 • egészségügyi és fizikai állapotot megőrző szolgáltatások,
 • szabadidős tevékenységek, közösségi programok szervezése,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • tanácsadás,
 • esetkezelés,
 • közösségi fejlesztés.

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet integrációt segítő programok biztosítására is. A szabadidős programokat elsősorban intézményen kívül szervezi: kirándulások, kulturális programok, sportversenyek, nyári tábor színesíti a hétköznapokat.
Az intézmény szakmai munkacsoportját gyógypedagógus, orvos, terapeuták és szociális gondozók alkotják. Az intézményben családias, szeretetteljes légkörben valósulnak meg a szolgáltatások.

Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 7.00 – 17.00 óra között.
Az intézmény szolgáltatásai Terézváros lakosainak térítésmentesek!

Képzőművészet-terápia
Mozgásterápia
Zeneterápia
Kreatív kézműves foglalkozás

Képzőművészet Terápia

Heti rendszerességgel képzőművészet-terápiás foglalkozást tart az intézményben Szerdahelyi Zsuzsanna iparművész-művészetterapeuta. A fejlesztő terápia művészeti jellegű, a vizuális kifejező tevékenység komplex módon segíti a felnőtt értelmi sérültek kreativitását. A terápia segíthet - az értelmi akadályozottság ellenére - a meglevő képességek megőrzésében, fejlesztésében.
A képzőművészet eszközei és az alkotó tevékenység, mint terápiás eszköz kerül használatra. A művészet terápiás hatásának alapját az a felismerés jelenti, hogy minden alkotás hírt ad belső világunkról, én-erősítő, önbizalom-növelő hatású. Másoknak is megmutatható, kollektív értéke van, esztétikai minőség, a közösség tetszésének kivívásával a személy magát jobban elfogadtathatja. Az újrateremtés a valóságról az alkotás síkjára emel eseményeket, fontos indulat-levezetési mód.
A csoportprogramok már meglevő vizuális ismeretekből indulnak ki, majd az ehhez tartozó ismeretekkel fejleszt a fejlettségnek, fokozatosságnak megfelelően, soha nem feledve a szabad alkotás jelentőségét. A terápiás jelentőségű szabad alkotómunka eszköz csupán, hogy a résztvevők fejlődjenek, tovább érjenek és alkossanak, hogy feszültségeik oldódhassanak és traumatikus élményeik a szabad alkotással, a megnyugvással, a feldolgozás során halványuljanak. A belső élmények megközelítéséhez eszközök adhatók és ezek mobilizálni képesek személyiségrészeket, ami által átütő erejű energiák szabadulnak fel.

kepzomuveszet

Mozgásterápia

Hetente két alkalommal, Losonczi Renáta szomatopedagógus, mozgásterapeuta szakember foglalkozik az ellátást igénybe vevők mozgásfejlesztésével.
Az értelmi akadályozott személyek foglalkoztatásában a szocializáción és a speciális készségfejlesztésen van a hangsúly, amelyek a felelősség és függetlenség alapköveként funkcionálnak. A célzott mozgásfejlesztéssel hatni lehet a személyiségükre, az egyéni függetlenedésükre.
A foglalkozások során általános izomerő fejlesztő gyakorlatok kerülnek elvégzésre. Emellett az ízületek mobilitásának megtartása, valamint a nagymozgások, finommozgások, mozgáskoordináció, egyensúlyérzék fejlesztésére került sor. Ezekkel párhuzamosan megvalósult a kommunikációs zavarok motoros feltételeinek javítása is.

mozgasterapia

Zeneterápia

Heti rendszerességgel Kisdi Eszter (zenetanár, zeneterapeuta) zeneterápiás célú foglalkozást tart intézményünkben.

E foglalkozás számtalan képességet, készséget fejleszt, de kiemelt fontossággal bír élményterápiás hatása is. Az ellátottak szintetizátoron, xilofonon és ritmushangszereken játszanak, valamint szólóénekekkel és közös énekléssel készülnek egy-egy ünnepre, fellépésre. A fellépések alkalmával megvalósul a társadalmi integráció is, mivel bemutathatják tudásukat, muzikalitásukat hallgatóságuk és önmaguk közös örömére, zenei tevékenységükkel szórakoztatják ép értelmű embertársaikat is.

zeneterapia

Kreatív Kézműves tevékenységek

Az alkotás vágya mindannyiunkban ott él. Alkotó közösségünk folyamatosan megismeri és kipróbálja a különböző kézműves technikákat (origami, só-liszt-gyurmázás, rajz, textilmunka, virágkötészet, ékszerkészítés, mézeskalács-készítés stb.), majd mindenki érdeklődési körének megfelelően mélyül el a kiválasztott munkavégzésben.
A kreatív kézműves foglalkozások célja a figyelem lekötése, orientálása, az önkifejezés segítése, az alkotókedv fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, az ellátott személy állapotának nyomon követése.
A kézműves foglalkozások fejlesztik a kreativitást, a problémafelismerő- és megoldó képességet, s gazdagítják az érzelmi életet.
A tárgyak, ajándékok készítésén túl, évente egyszer, kiállítás keretében mutatjuk be munkáinkat.

kezmuves